רבי נחמן זצ"ל תיקן לומר עשרה קאפיטל תהילים שהם תיקון הכללי לתיקון פגם הברית.

הוצאות שונות

תיקון הכללי המפואר

8.00

הוצאת 'נקודה טובה'

תיקון הכללי סקאי

15.00