רבי נחמן זצ"ל תיקן לומר עשרה קאפיטל תהילים שהם תיקון הכללי לתיקון פגם הברית.