Flip book element

ספר סיפורי מעשיות תקע”ה

60.00

ספר סיפורי מעשיות מהדורת תקע”ה הוא ספר נדיר וחשוב מאוד שיצא לעולם לאחרונה שוב והוא מהדורת הספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב זצ”ל. הספר מוגהה ומסודר על פי דפוס ראשון שהדפיס רבי נתן מברסלב זצ”ל בעצמו בדפוס שהיה בביתו.

קטגוריות: ,
מידע נוסף

ספר רשפי אש על סיפורי מעשיות מעשה א

90.00

ספר רשפי אש מעמיק ומבאר על מעשה א’ בסיפורי מעשיות
ובו רמזים ומסרים נפלאים ועצומים לעבודת ה’ הנוגעים לכל אחד ואחד ממעשה מבת מלך הרומזת לכל נשמה.

קטגוריות: ,
מידע נוסף

גאון הענווה הרב אהרון קריגר

100.00

אחרי שמונה שנות עמל ומחקר, הספר גאון הענווה (900 עמודים) על הרה”ח רבי אלחנן ספקטור זצ”ל מגדולי חסידי ברסלב, פרי עטו של הסופר ר’ אהרן קליגר רואה אור

ההתקרבות בבית החסידים בוורשה* המסע לאומן במסירות נפש בימי הפרעות* החברותא עם הסטייפלר זצ”ל* העלייה לארץ ישראל* השליטה בכל מכמני התורה* הגהת
כתבי ה’חזון איש’* הבריחה מפרסום מכתר הרבנות ומעול האדמו”רות* אצילות המידות והזהירות המופלגת בבין אדם לחברו

תולדות חייו של הגה״ח רבי אברהם אלחנן ספקטור זצ”ל
שזורים בקורות ימיה של חסידות ברסלב באומן ופולין לפני השואה ובראשית דרכה בארץ ישראל

הספר מלא וגדוש בכאלף תמונות, מסמכים ומכתבים מהם שלא ראו אור מעולם, ומעוטר בהסכמותיהם של גדולי אנ”ש.

בספר גם מופיע נספח בן 150 עמודים ובו בירור מקיף ומרתק מתורת רבי אלחנן בעניין גדולת הצדיק והתפארויותיו

מידע נוסף

ספר חכמת אברהם הרב דוגר

המחיר המקורי היה: ₪110.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪90.00.

ספר חכמת אברהם

שיעורים מהרב דוגר על ליקוטי מוהר”ן תורות א-נד בעיון עם פירוש נפלא ועמוק עם הסבר מתורת הסוד.

מידע נוסף

שערי דעה הרב שלום מייקוף

המחיר המקורי היה: ₪70.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪65.00.

שערי דעה

ביאורים ועיונים במאמרים של הספה”ק ‘לקוטי מוהר”ן’ מפרי עטו של המשפיע הרה”ח ר’ שלום מייקוף שליט”א.

על כל תורה מליקוטי מוהר”ן יש כמה מאמרים, בדרך כלל כל מאמר הוא על סעיף אחד או שניים מתוך התורה, וכל מאמר מחולק לשני מדורים, מדור אחד הערות וקושיות על התורה, לפתוח פתח לדבריו הקדושים ולעורר ומדור שני אשר נקרא בשם “דעה והשכל”, אשר בו יבוא מהלך נפלא בקשרי התורה מיניה וביה, ליישב ולבאר, לעובדא ולמעשה.

בהסכמותיהם של גדולי אנ”ש הר’ יעקב מאיר שכטער שליט”א והר’ משה קרמר שליט”א

מידע נוסף

ספר המידות עם ביאורים מלוקטים ומראה מקומות

המחיר המקורי היה: ₪72.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪60.00.

ספר המידות – הנוסח הוגה בדקדוק על פי המהדורות הראשונות של שנת תקע”א, תקפ”א, תרי”ט ותרל”ד, ותוקנו בו שגיאות רבות. עדיפות ניתנה למהדורת  מוהרנ”ת (תקפ”א) שהודפסה בביתו תחת השגחתו ונחשבת למדויקת ביותר.

ביאורים מלוקטים ביאורים שיחות ומכתבים וסיפורים המפוזרים בכל ספרי רבנו הק’, כתבי מוהרנ”ת ושאר ספרי ומכתבי אנ”ש על ספר המידות. רובם מתייחסים לאחד מסעיפי ספר המידות במפורש, ובמקצתם נמצא לימוד או ביאור לסעיף הנידון. בלשון המקור ובציון מקומם

 

הערות וציונים – שינויי נוסחאות משמעותיים שנמצאו במהדורות השונות של ספר המידות, מראי מקומות והערות שנכתבו ע”י אנשי שלומנו במשך הדורות, ביאורים מכל חלקי התורה המסייעות להבנת הסעיף הנלמד.

השלמת המידות – סעיפים השייכים לסעיף הנלמד ונמצאים במקומות נוספים בספר. לדוגמה, בערך אהבה (אות א’) כתוב: ‘כשאין אהבה בין בני אדם עי”ז הם הולכי רכיל, ועל ידי רכילות באים לליצנות, ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר’. במדור השלמת המידות הובא סעיף זה גם בערך אמת וגם בערך ליצנות.

מראה מקומות מוהרנ”ת – בספר נוה צדיקים הביא רבי נתן צבי קעניג זצ”ל את כל מ”מ שציין מוהרנ”ת בדפוס תקפ”א. מ”מ אלו לא נדפסו בשלמותם כמעט בשום הוצאה, מכיוון שרבים מהם נכללו במ”מ של הרב מטשעהרין. בהוצאה זו הובאו כל מ”מ מוהרנ”ת במדור מיוחד, ולתועלת המעיינים הובאו הפסוקים ודברי חז”ל במלואם.

 

מראה מקומות הרב מטשהערין – חיברם רבי נחמן גולדשטיין (תקפ”ה – תרנ”ד), מדור זה הוגה בדקדוק רב ותוקנו בו מאות טעויות, הן בלשון הפסוקים ודברי חז”ל והן בציון מקומם. הוספו סימני פיסוק, נוקדו מילים הקשות במקרא, נפתחו ראשי התיבות, ומראה המקומות שבמהדורות הקודמות צויינו במילים עי”ש הובאו כאן במלואם.

 

מראה מקומות מהר”צ – חיברם רבי צדוק הכהן מלובלין (תקפ”ג – תר”ס). בהוצאה זו הודפסו לראשונה כל מ”מ מהר”צ בשלמותם במדור בפני עצמו (קרוב לת”ק מראה מקומות חדשים). גם במדור זה הובאו הפסוקים ודברי חז”ל במלואם.

מפתחות – בסוף הספר הובא לראשונה מפתח מפורט להפליא על כל ספר המידות.

 

מידע נוסף

ברסלב על רגל אחת

המחיר המקורי היה: ₪55.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪45.00.

ספר ברסלב על רגל אחת מפרי עיטו של הרב אברהם ציון סייג ובו פנינים מליקוטי הלכות ועוד על כל תורה ותורה בליקוטי מוהר”ן שעל פיהם ניתן להבין את התורה

מידע נוסף

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.