תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך ואת חובותיך בעת הזמנת מוצרים בחנות אב”ן שתיה. קרא אותם בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין “אב”ן שתיה”. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם הם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
חנות אב”ן שתיה תספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי שבידי חנות ברסלב וכן בתנאי שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.
במקרה והמוצרים שהזמנת אזלו מהמלאי, אף שהם מופיעים באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, לא נהיה חייבים לספק לך את המוצרים שהזמנת. במקרה זה נודיע לך על כך באמצעות הדואר האלקטרוני או בטלפון, ונימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, אתה מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים.
כדי להזמין מוצרים באמצעות השרת המאובטח של חנות אב”ן שתיה, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת (למשלוח דואר) וכתובת דואר אלקטרוני.
אם זו הפעם הראשונה שאתה מזמין מוצרים מחנות אב”ן שתיה תתבקש לבחור סיסמה ושם משתמש ולהזין אותם במקום המיועד לכך באתר. בעתיד, כשתבקש לקנות אצלנו מוצרים נוספים, תזוהה לפי הפרטים שבחרת. אלה יחסכו ממך את הצורך במילוי חוזר של פרטיך האישיים. יהיה עליך רק לוודא כי פרטיך, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, עדיין מעודכנים. אם הם אינם מעודכנים, הנך מתבקש לתקנם כדי שנוכל לספק את הזמנתך.
לאחר שביצעת את ההזמנה דרך השרת המאובטח של חנות אב”ן שתיה, יישלח אליך בדואר אלקטרוני אישור ראשוני על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את חנות אב”ן שתיה לספק את המוצרים שהזמנת, הוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
אין התחייבות כי התמונות המופיעות בחנות, מייצגות נאמנה את המוצרים / הן של המוצרים.
הזמנה משובשת

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כולל כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. חנות אב”ן שתיה לא תספק את המוצרים שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי חנות אב”ן שתיה. אם לא תקבל אישור על קליטת ההזמנה בתוך ימים ספורים מביצועה, יש להניח כי חלה בה תקלה. במקרה זה מומלץ שתפנה אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני ל- evenshtia@gmail.com ואנו נשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה.

פרטים אישיים

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת או כיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לכן, אנא, הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של חנות ברסלב. אף שאינך חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם. חנות אב”ן שתיה לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים, אך היא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני שיכלול מידע על שירותיה, מבצעים בחנות, חידושים באתר וכיו”ב.

מועד אספקה

חנות אב”ן שתיה תספק את המוצרים שהזמנת בהתאם לסוג המשלוח שבחרת. זמן אספקת המוצרים הינו כשבועיים מעת קבלת ההזמנה, והוא יחושב על פי ימי העסקים ראשון עד חמישי, ואינו כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.
חנות ברסלב לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

מחירים
המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין לידם במפורש אחרת.

חנות אב”ן שתיה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.

לתשומת לב:אף על פי שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו מחירו הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרכוש אותו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים – או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפי חנות אב”ן שתיה.

תנאי תשלום

חנות אב”ן שתיה תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת ודמי המשלוח (אם יהיו), באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת.
דמי טיפול ומשלוח

דמי הטיפול והמשלוח הינם בהתאם למחיר ההזמנה וסוג המשלוח כמפורט בעת הרכישה.

חנות אב”ן שתיה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעתשהשלמת את תהליך ההזמנה.

החלפת מוצרים

הנך רשאי לחליף את המוצרים שרכשת בחנות אב”ן שתיה עד 14 יום מיום קבלתם, בתנאי שהם במצב חדש. אם מדובר בקלטות, תקליטורים ותוכנות מחשב, תוכל להחזירם רק בתנאי שלא פתחת את אריזתם המקורית והם לא נפגמו בשום צורה. כדי להחליף את המוצרים עליך לשלוח אותם בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החלפתם ותוכן ההזמנה החלופית, בתוך 14 הימים הללו אל הכתובת: אבן שתיה ת.ד 8099 מעלות
אינך רשאי להחליף קלטות, תקליטורים ותוכנות מחשב, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה זה הנך רשאי
לשלוח ל אב”ן שתיה את המוצרים וכן מכתב המפרט את הפגם.

אחריות

חנות אב”ן שתיה תצא ידי חובתה כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת, למשלוח בבית דואר בישראל. חנות אב”ן שתיה לא תשא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שציינה על גבי החבילה את השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנתך.
חנות אב”ן שתיה אינה נושאת באחריות לטיב המוצרים, מפני שהיא איננה מייצרת אותם. במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם, כפי שפירטנו בתנאי שימוש אלה.
חנות אב”ן שתיה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים – אלא אם כן היו העיכוב והפגם תוצאה של רשלנות רבתי מצדה של חנות ברסלב. במקרה זה תהיה אחריות חנות ברסלב מוגבלת לסכום השווה למחיר הזמנתך.
השירות באתר חנות אב”ן שתיה ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חנות אב”ן שתיה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
חנות אב”ן שתיה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי חנות ברסלב, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל חנות אב”ן שתיה או מי מספקיה.

דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא דין תורה בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי דין הדנים על פי דיני תורת ישראל.

שאלות ובירורים
בירורים ולשאלות ניתן לפנות לנציגי השירות של חנות אב”ן שתיה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת : evenshtia@gmail.com
או בטלפון : 1599-5-10000

כתיבת תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.