הספר נכתב על ידי יעקב הרצברג מי שעמד מאחרי עריכתם ועיבודם של רב המכר בגן האמונה בגן השלום ועוד, בספר זה המחבר עושה תפנית חדה בגישה שלו לקרוב רחוקים, ומתחבר לדרך המסורתית המקורית של חסידות ברסלב שכל כולה חיות הנפש להתקרב לקדושה בשמחה.