תפארת המידות

100.00

נוסד על פי הספר הקדוש ספר המידות מרבינו הגאון האלוקי מורינו רבי נחמן זצוק"ל.

ונלווה אליו ספר מראה מקומות השלם.

מהות ספר זה עוסק בעינינים הנוגעים לגוף והן לנשמה. דרכים ונתיבות לתיקון המידות, והתרחקות מהתאוות. הספר הזה בלול מתנ"ך,תלמוד,בבלי וירושלמי,מדרשים,ומדברים אשר שורשם בקבלה ובתורת הבעש"ט ז"ל.

במלאי