תיקון הכללי עם פרקי מבוא

32.00

חוברת  תיקון הכללי עם פרקי מבוא זו עוסקת בגילוי הנפלא והמיוחד של רבי נחמן – התיקון הכללי , עשרת פרקי התהלים שרבי נחמן ייסד לומר אותם עבור תיקון החטא החמור הכולל את כל החטאים. כאן מבואר הרקע הרעיוני שמאחורי התיקון הכללי, ומהות התיקון, הנשען על הכוח המופלא והמרומם כל-כך בבריאה, כוח הנגינה.
כל ימיו מסר רבי נחמן את נפשו לקרב את עם-ישראל לה' ולבקש אחר תיקון רוחני הולם לכל החטאים. רבי נחמן אמר: "קריאת עשרת הפרקים הללו מספר תהלים מהווה תרופה נפלאה ותיקון בעל עוצמה רבה. הוא מקורי לחלוטין, מאז ימי בראשית חיפשו צדיקים אחר התרופה לחטא זה. הבורא היטיב עמי, נתן לי הבנה זו ואפשר לי לגלות לעולם תיקון זה".
בחוברת מבואר גם הרקע לגילוי התיקון, ומובאים עשרת פרקי התהלים בטעמיהם.

במלאי