עלים לתרופה צבעוני – הוצאת דביר ביתך

32.00

עלים לתרופה – רבי נתן מברסלב / הוצאת דביר ביתך
מהדורה חדשה מנוקדת בכריכה רכה ומעוצבת.
890 עמ'
לאחר פטירתו של רבי נחמן מברסלב נטל על עצמו רבי נתן מברסלב, תלמידו המובהק והנאמן, את המשימה הכבירה להפיץ ככל יכולתו את אורו ודרכו של רבי נחמן  בעולם. מתוך מסירות נפש יגע ועמל לנסוע ממקום למקום, ללמד ולהדריך את תלמידיו בדרך הקודש שקיבל מרבו, וכן השקיע כוחות עצומים וכסף רב להדפיס ולהפיץ את ספרי רבי נחמן  בעולם. מלבד זאת גם כתב וחידש מאמרים ארוכים המבארים את יסודות ועקרונות דרכו של רבי נחמן, מאמרים אלו נדפסו במשך בשם "ליקוטי הלכות".

מכיוון שבאותם ימים הייתה הנסיעה מעיר לעיר ומכפר לכפר משימה קשה שהייתה אורכת ימים ארוכים, נהג רבי נתן לשלוח לבניו ולתלמידיו מפעם למפעם מכתבים מלאי עידוד וחיזוק, עצות והדרכות בעבודת ה', כשבמרבית המקרים היה זה כמענה למכתבים ששלחו לו בניו ותלמידיו, בהם ביקשו מזור ועצה, תמיכה והדרכה כיצד להתמודד עם הניסיונות הרבים בעבודת ה'.

לאחר פטירת רבי נתן מברסלב נלקטו ונאספו חלק ממכתבים אלו, ובהם עיקר המכתבים שכתב לבנו רבי יצחק, שהיה גר בעיר טולטשין, ונדפסו בשם "עלים לתרופה".  אף שמכתבים אלו נכתבו לפני שנים רבות, לא נס ליחם והם אקטואלים אף לימינו אנו ומלאים בהדרכות מעשיות ודברי חיזוק לימינו אנו, מרעיפים טללי תחיה ונחמה, ביטחון ואמונה, ומלמדים את האדם כיצד ליישם ולקיים את עצותיו של רבי נחמן למעשה בחיי היומיום.

כמו כן יוכל הקורא למצא מידע רב על חייו ותולדותיו של רבי נתן, פעולותיו ונסיעותיו, והרדיפות שעברו עליו.

במלאי