עלים לתרופה | נקודה טובה

50.00

מכתבי רבי נתן נשלחו בין השנים תקפ"ב – תר"ה(1822-1844)

הספר  עלים לתרופה מחולק לשלשה חלקים
בחלק הראשון – אוסף מכתבים של רבו, רבי נחמן מברסלב,
בחלק השני והגדול מביניהם – מכתבי רבי נתן
ובחלק השלישי – מכתבי בנו של רבי נתן, רבי יצחק.

המלאי אזל