ספר שארית יצחק

60.00

ספר שארית יצחק

והוא סיפור חייו והנהגותיו וקובץ מאמריו שיחותיו ומכתביו של האי גברא מגדולי אנ"ש שבפולניא שנספה בשואה הי"ד ה"ה הרה"ח ר' יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד. כולל בתוכו את הספר "מדרכי הצדיק" והוא באור רחב בענין חיוב ההתקרבות וההתבטלות לצדיק בכל דור והענינים המסתעפים ממנו.

המלאי אזל