ספר ביאור הליקוטים

55.00

ספר ביאור הליקוטים– אבן שתיה ברסלב

ספר ביאור הליקוטים – בא לבאר ולפרש, בעיון נפלא, את המאמרים הנפלאים הנמצאים בספר ליקוטי מוהר"ן והם ענינים נוראים ונפלאים לעבודת ה', בעומק לב ונפש, ושבירת ומיצוי המידות, וקיום עצות רבי נחמן מברסלב זיע"א עפ"י ביאורי ודברי תלמידו המובהק רבי נתן זצ"ל. כולל בתוכו סיפור תולדות חיי אב המחבר, ר' נחמן הלוי חזן מטולטשין זצ"ל, תולדות חיי המחבר בעצמו, ר' אברהם ב"ר נחמן זצ"ל, תלמידיו ואנשיו.

מאת:  הרה"ג רבי אברהם בן רבי נחמן טולטשינר זצ"ל

המלאי אזל