ספר באר לחי רואי

42.00

ספר “באר לחי רואי”
ובו מבואר כל דרכי לימוד העיון בליקוטי מוהר”ן, וכן הח”י כללים לרבי אברהם בן ר’ נחמן ז”ל

והכל מלווה בדוגמאות ברורות וקלות לכל נפש
וכן בסוף הספר מצורף פרק שלם “הלכה למעשה”המבאר את דרכי העיון בשיטה ברורה וקלה