סיפורי מעשיות כיס

8.00

סיפורי מעשיות

העולם אומרים שסיפורי מעשיות מסוגל לשינה ואני אמרתי שעל ידי סיפורי מעשיות מעוררין בני אדם משנתם… רבי נחמן מברסלב

:הסיפורים

מעשה מאבדת בת מלך

מעשה ממלך וקיסר

מעשה מחיגר

מעשה ממלך שגזר שמד

מעשה מבן מלך שהיה מאבנים טובות

מעשה במלך עניו

מעשה מזבוב ועכביש

מעשה מרב ובן יחיד

מעשה מחכם ותם

(מעשה מבערגיר ועני (מבערגיר – סוחר

 מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו

מעשה מבעל תפילה

(מעשה בשבעה בעטלרס  (בעטלרס – קבצנים

מהדורת כיס ונוחה במיוחד, כריכה רכה, 328 עמודים בתוספת התיכון הכללי

המלאי אזל