ספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות ועוד משלים וסיפורים שלא נכללו בספר סיפורי מעשיות

מה שזכינו לשמוע מפי רבנו הקדוש אור הגנוז והצפון נחל נובע מקור חכמה הרב רבי נחמן מברסלב זצוק"ל נכד הבעל שם טוב הקדוש זצוק"ל

כריכה רכה 474 עמ'