סט ליקוטי מוהרן המבואר | אב"ן שתיה

260.00

ליקוטי מוהרן המבואר בהוצאת מכון אב"ן שתיה
סט בן שלושה כרכים המבארים את ספר היסוד החשוב ביותר בחסידות ברסלב.

חלק ראשון – כולל את תורות א'-מ"ד.
חלק שני – כולל את תורות מ"ה-רפ"ו (סוף חלק קמא).
חלק שלישי – כולל את כל חלק תנינא (תורות א'-קכ"ה).

• ביאור קצר ונוח בלשון השוה לכל נפש – מעובד ע"פ פירושם של רבי נתן בספרו "ליקוטי הלכות", וגדולי חסידי ברסלב בספריהם "פרפראות לחכמה", "ביאור הליקוטים", "מי הנחל" ועוד.
כולל נספחים להרחבת הביאור.
.
• הרחבת הפסוקים, המדרשים, הגמרא והזוהר המוזכרים במאמרים.
.
• ביאור המושגים המוזכרים בספרי קבלה.
.
• מנוקד ומפוסק לאחר הגהה מדוקדקת.
.
• הביאור בנוי בצורת עמוד מול באור – עמ' אחד ליקוטי מוהר"ן ומולו עמוד הביאור.

כריכה קשה ומוהדרת

המלאי אזל