לכסוף אליך צבעוני – הוצאת דביר ביתך

30.00

לכסוף אליך – רבי נחמן מברסלב / הוצאת דביר ביתך
ספורים מאת רבי נחמן ותלמידיו
מהדורה  מנוקדת בכריכה רכה ומעוצבת.

292 עמ'
רבי נחמן מברסלב הינו אחד מדמוית הפלאים שבדורות האחרונים, דמות שהותירה רושם על הדור כולו, וככל שחולפות השנים הולכת וגוברת ההתעניינות בדמותו ובמשנתו.

לא בכדי זכה רבי נחמן מברסלב להגיע לדרגות ומעלות עליונות, לא ביום אחד קרה הדבר, קדמו לכך יגיעה ועמל אינוספיים של שבירת הטבע והתאוות הגשמיות מקטנותו, ובעקשנות עצומה לנסות שוב ושוב ולא להתייאש לעולם, ובתוספת תפילות ותחנונים ובכיות להשי"ת בשדות וביערות. רבי נחמן העיד על עצמו שכל מעשה שהוא עושה וכל נסיעה שנוסע יש להם כוונות טמירות ונעלמות, לכן הקפיד תלמידו רבי נתן לכתוב את נסיעותיו וקורותיו.

בספר "לכסוף אליך" יוכל הקורא להתחקות מעט אחר קורות חייו ופעולותיו של רבי נחמן מברסלב, ועל ידי זה יקבל הקורא מושג מעט מן המעט כיצד הגיע לדרגותיו והשגותיו הגבוהות, וכן ילמד מדרכיו והנהגותיו.

בנוסף נללקטו בספר סיפורים על צדיקים מדורות קודמים שרבי נחמן סיפר עליהם, משלים שסיפר כהדרכה בעבודה הרוחנית של האדם, וכן סיפורים מחייו של תלמידו המובהק – רבי נתן מברסלב.

במלאי