ליקוטי תפילות כיס | דביר ביתך

30.00

ליקוטי תפילות

ליקוטי תפילות נכתב בין השנים תקע"ה – תקפ"ב (1822-1815) ויצא לאור בשנת תקפ"ז (1827) על ידי רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב. הספר נכתב על פי עצתו היסודית של רבי נחמן שראוי "לעשות מתורות – תפילות", כלומר לתרגם את התובנות לידי בקשה ותפילה. כל תפילה מיוסדת על פי תורה אחרת מליקוטי מוהר"ן, ספרו הגדול של רבי נחמן. בספר זה לוקח רבי נתן את תורת ברסלב בשלימותה ומתרגם אותה לשפת הלב – התפילה – השווה לכל נפש.

ליקוטי תפילות העניק לעם ישראל תפילות כה אינטימיות עד שאנשים מכל קשת החיים הפכו את הספר ל'ציוד אישי' הנלקח איתם לכל מקום. אין כמעט תחום בחיי האדם, החל משאיפה לאמת וכלה בבריאות ופרנסה, שליקוטי תפילות איננו נוגע בו ברגישות ושופך אודותיו תפילות מתרפקות של נפש הומיה.

במלאי