ליקוטי תפילות | אב”ן שתיה

45.00

התוספות במהדורת ליקוטי תפילות של אב”ן שתיה

הגהה מדוקדקת:  הספר הוגה מול דפוסים קודמים החל מדפוס ראשון, ותוקנו בו שיבושים וטעויות דפוס. בכל המקומות בהם נפלו ספקות לגבי הנוסח המדויק בדקנו מול דפוסים ראשונים ומול כתבי יד מדויקים של התפילות .

השלמות: במספר מקומות בהם העתיק רבי נתן נוסחי תפילות ממקומות אחרים בספר, ונאלץ לקצר מפאת חוסר ממון לדפוס, ראינו לנכון להשלים ולהביא את הנוסח השלם.

כותרות: בתחילת כל תפילה הוספנו כותרת ובה ציון התורה בליקוטי מוהר”ן שעליה נתיסדה תפילה זו.

מפתחות: הוספנו על המפתחות שהודפסו כבר בעבר גם תוכן ענינים על פי סדר התורות. המפתחות מאפשרים למצוא בקלות את התפילה המיוסדת על כל תורה בליקוטי מוהר”ן.

עיצוב: בהוצאה זו הושקעה מחשבה רבה בעריכת הספר כדי להקל על הקריאה בו.

 

קיים במלאי