ליקוטי עצות כיס

8.00

ליקוטי עצות

ספר ליקוטי עצות ובו חלק ראשון וחלק שני מיוסד על פי האלף – בית

דרכים ישירים ועצות נפלאות, עצת ה' אשר לעולם יעמדו נובעים ויוצאים ממעין היוצא מבית ה' מתורתו של רבנו הקדוש מורנו הרב רבי נחמן זכר צדיק וקדוש לברכה

לעורר ולהקיץ לחזק ולקרב את כל אדם מכל מקום שהוא. להנטותו לתחייה, להחלימו ולרפאו, ולהחיותו לחיים אמיתיים ונצחיים, לשום לו שארית לנצח נצחים, אמן כן יהי רצון

מהדורת כיס ונוחה במיוחד, כריכה רכה, 420 עמודים בתוספת התיכון הכללי

במלאי