ליקוטי מוהר"ן המבואר – חלק א' | אב"ן שתיה

75.00

ליקוטי מוהרן המבואר חלק ראשון מתוך שלושה כרכים המבארים את ספר היסוד החשוב ביותר בחסידות ברסלב. הכולל את תורות א'-מ"ד.

  • ביאור קצר ונוח בלשון השוה לכל נפש – מעובד ע"פ פירושם של רבי נתן בספרו "ליקוטי הלכות", וגדולי חסידי ברסלב בספריהם "פרפראות לחכמה", "ביאור הליקוטים", "מי הנחל" ועוד.
   כולל נספחים להרחבת הביאור.
  • הרחבת הפסוקים, המדרשים, הגמרא והזוהר המוזכרים במאמרים.
   .ביאור המושגים המוזכרים בספרי קבלה.
  • מנוקד ומפוסק לאחר הגהה מדוקדקת.

הביאור בנוי בצורת עמוד מול באור – עמ' אחד ליקוטי מוהר"ן ומולו עמוד הביאור

כולל נספחים להרחבת הביאור.

כריכה קשה ומהודרת

המלאי אזל