כוכבי אור השלם | משך הנחל

50.00

נכתב ע"י רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין זצ"ל (בנו של תלמידו של רבי נתן מברסלב),

סיפורים נפלאים ודברים נעימים ונחמדים על אודות אדמו"ר רבנו נחמן מברסלב זצוק"ל ובדבר תעצומות נשגבות דבריו הנוראים ותפארת נכבדות אנשיו הנאמנים.

במלאי