ימי התלאות

18.00

ימי התלאות | הוצאת "נקודה טובה"

ספר בו יתואר כל התלאה אשר מצאה את מורנו מוהרנ"ת זצוק"ל ושאר אנ"ש תלמידי רבנו נחמן מברסלב. כולל תיקון הכללי.

 

במלאי