חיי מוהר”ן – הוצאת אבן שתיה

48.00

חיי מוהר”ן מהדורת אב”ן שתיה

במהדורתנו

  • הגהנו את הספר מדפוסים ראשונים וכתבי יד
  • נוספו בו תיקונים והגהות חשובים
  • הרחבנו במראי מקומות חדשים, תרגומים, הסברי מושגים ותולדות הצדיקים, ומקבילות רבות מספרי חסידות ברסלב ושיחות בעל פה שנדפסו
  • ערכנו מפתחות חדשים ומורחבים לספר, אשר יסייעו לכל הלומדים למצוא את מבוקשם.

כריכה קשה ומהודרת

קיים במלאי