זמירות שבת עם פירוש יסוד צדיק

44.00

זמירות שבת עם פירוש משולב “יסוד צדיק” על פי משנתו של רבי נחמן מברסלב ותלמידו רבי נתן
כל מילה מהזמירות מפורשת ומבוארת על פי רבינו, ובעיקר לעובדא ולמעשה, וכן מלוקטים השיחות והסיפורים מברזלב השייכים לשבת קודש..
וכן נוסף בסוף הזמירות “נועם הכוונות” והוא ליקוט מליקוטי הלכות על כל סדר השבת לגלות ולהאיר הסודות שיש בזמירות על פי רבינו נחמן מברסלב

355 עמודים