ואני תמיד עמך

60.00

שאלות ותשובות בכל הענינים ע"פ נושאים עם מפתח מפורט.
התשובות מלוקטות מתוך דברי חז"ל, גדולי ישראל לדורותיהם ומתוך ספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו.
מומלץ !

במלאי