השתפכות הנפש צבעוני – כיס

8.00

השתפכות הנפש

חיברו מוהר"ר אלטער טעפליקער והוא מלוקט ומיוסד על הדרך הקדוש הישן, שכל אדם, בכל מה שעובר עליו וכל מה שחסר לו, הן בצרכיו הגשמיים והן בעבודת ה', על כולם ישפוך שיחו לבו ונפשו כמים נוכח פני ה' ברחמיו ותחנוניו. הספר מכיל הקדמה רחבה ובו ליקוט מכל התנ"ך, גמרא, מדרשים והזוה"ק. פנים הספר מלוקט מהספר ליקוטי מוהר"ן והשיחות מספרי ליקוטי הלכות. מדברים הם בגודל מעלת התפילה והשיחה בינו לבין קונו, חשיבותה, הצטרכותה וכמה חיונית היא לאדם, אשר בלעדיה אינו יכול להתקיים בעולם הזה. כי נתן מהודו עליו להכניס דעתו הקדושה בכל הנופלים והיורדים, שיחזקו עצמם בתפילה ובתחנונים תמיד כמבואר בליקוטי תנינא סימן ז' מעניין התלמיד שהוא בחינת יהושע –  ראשי תבות י'קומון ה'קיצו ו'רננו ש'וכני ע'פר, עין שם מה שמבאר בעניין הרב והתלמיד שהם בחינת משה ויהושע

מהדורת כיס  ונוחה במיוחד, כריכה רכה, 258 עמודים בתוספת סיפור נס הפתק והתיקון הכללי

במלאי