השתפכות הנפש ומשיבת נפש עם אמונת עתיך לב הנחל

42.00