היכל הגוונים המשתנים | הרב ארז משה דורון

50.00 42.00

היכל הגוונים המשתנים

מי היה, בעצם, רבי נחמן מברסלבמי היה רבי נחמן מברסלב?
למי ייעד את משנתו?
תקציר קורות חייו, סקירה של ספריו וספרי תלמידיו.
ספר מקיף ומפורט, שמבאר לעומקה את משנתו של רבי נחמן.את היכלו – בונה רבי נחמן בעצמו.

על פי דרכו,הופך המושג 'עבודת השם' לאנושי,וכל הדרגות של תיקון ושלמות הנפש – לברות השגה.

מי היה, בעצם, רבי נחמן מברסלב?

מהם יסודות שיטתו?

ולמי ייעד את משנתו?

תקציר קורות חייו, סקירה שיטתית של ספריו וספרי תלמידיו, ובעיקר – איך ובאיזה אופן נחוצים דבריו בדור הזה לכל אחד ואחד מאתנו. ספר מקיף ומפורט, שנוגע גם בנימים העדינים ביותר של הנפש, ומבאר לעומקה שיטה רוחנית רבת אופקים זו.
? מהם יסודות שיטתו? ולמי ייעד את משנתו? ספר מקיף ומפורט, שנוגע גם בנימים העדינים ביותר של הנפש, ומבאר לעומקה שיטה רוחנית רבת אופקים זו.

במלאי