דעת זקנים

75.00

דעת זקנים הינו אוסף שעוריו של החסיד רבי לוי יצחק בנדר זצ”ל בעל הדיבורי אמונה מחסידי ברסלב האחרונים שחיו בדורנו ובו  שיעורים ושיחות שמסר הרב בנדר זצ”ל ועצות והדרכות קדושות מהווי החיים הברסלבי והתחזקות בעבודת ה’ כפי מסורת ברסלב שנשמרה בידי הצדיק הרב בנדר זצ”ל