גאון הענווה הרב אהרון קריגר

100.00

אחרי שמונה שנות עמל ומחקר, הספר גאון הענווה (900 עמודים) על הרה”ח רבי אלחנן ספקטור זצ”ל מגדולי חסידי ברסלב, פרי עטו של הסופר ר’ אהרן קליגר רואה אור

ההתקרבות בבית החסידים בוורשה* המסע לאומן במסירות נפש בימי הפרעות* החברותא עם הסטייפלר זצ”ל* העלייה לארץ ישראל* השליטה בכל מכמני התורה* הגהת
כתבי ה’חזון איש’* הבריחה מפרסום מכתר הרבנות ומעול האדמו”רות* אצילות המידות והזהירות המופלגת בבין אדם לחברו

תולדות חייו של הגה״ח רבי אברהם אלחנן ספקטור זצ”ל
שזורים בקורות ימיה של חסידות ברסלב באומן ופולין לפני השואה ובראשית דרכה בארץ ישראל

הספר מלא וגדוש בכאלף תמונות, מסמכים ומכתבים מהם שלא ראו אור מעולם, ומעוטר בהסכמותיהם של גדולי אנ”ש.

בספר גם מופיע נספח בן 150 עמודים ובו בירור מקיף ומרתק מתורת רבי אלחנן בעניין גדולת הצדיק והתפארויותיו

קיים במלאי