ברכת המזון עדות מזרח

6.00

ברכת המזון 'מצוה גדלה להיות בשמחה תמיד' נוסח עדות מזרח.

הוצאת 'נקודה טובה'

במלאי