בגן החכמה | הרב שלום ארוש

40.00

בגן החכמה | הרב שלום ארוש-אבן שתיה

בכל עבודה של האדם,אם יסתכל על מה שעשה הוא יראה שישנם בלי סוף חסרונות בעבודתו, ואם כן הוא עלול לפל בדעתו ולהיות מאוכזב,כמו שאכן מצוי מאד, שרב בני האדם אינ ם מרוצים מעצמם כלל. בספר זה רבינו מלמד אותנו שאלו חכמות ,גאוה וכפירה וצריכים ללמוד מהתם ,בסיפור המובא החכם והתם, איך לשמוח ולהתאנג ממה שאנחנו עושים.

 

המלאי אזל