איש תבונה ידלנה

60.00

איש תבונה ידלנה – מקרב כל העניינים הנשגבים של תורת הח"ן להבנת הכלל, ומבאר כל העולמות והלבושים בעבודת השם וקיום המצוות של כל אחד מישראל, אשרי הדור, שזכינו להתגלות שערי החכמה בבהירות כזאת, עדי יקוים "ומלאה הארץ דעה את ה' וגו' "וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן."

כריכה קשה 403 עמודים

במלאי