איש חסידיך

55.00

תיאור מופלא ומיוחד מפרקים נבחרים בחיי ר’ לוי יצחק בנדר זצ”ל מגדולי חסידי ברסלב שחי באומן בתקופת מלחמת העולם השניה והיה מהידועים שבאחרוני אנ”ש שעלה לארץ ישראל ומסר דברים לדורנו.