אם ברצונכם להקדיש מהדורה, להפיץ, להדפיס או לתרום לעילוי נשמת וכפדיון נפש

אנא כתבו לנו למייל –evenshtia@gmail.com

ניתן גם לתרום בקישור כאן ולציין שמות –

https://app.icount.co.il/m/d3498/c40523p16u638f51be7?utm_source=iCount&utm_medium=paypage&utm_campaign=16